builderallUrmatorul curs ABC Fitness in Timi?oara si Lugoj 


?"Nu e doar un curs. E experienta mea pe cate ti-o transmit tie!


?Ma voi asigura ca dupa terminarea acestui curs vei dobandi cunostinetele necesare si vei fii pregatit pentru a-ti incepe noul tau job de PERSONAL TRAINER" -Angel Rodian
Au inceput inscrierile pentru cursul de INSTRUCTOR FITNESS si PERSONAL TRAINER 

Locatie: Timisoara


Mai multe detalii: Telefon 0725746479

sau trimite un mesaj pe messenger aici: https://m.me/angelrodianpro


?Ce inveti la acest curs?


??Anatomie si Biomecanica

??Exercitii de Culturism si Fitness

??Powerlifting

??Cossfit

??Functional Training


Inveti cum sa lucrezi cu clientul in regim de Personal Training

??Anamneza

??Formule de calcul pentru stabilirea IMC, BMR, GI etc

??Factorii care influenteaza stabilirea antrenamentului si Dietei

??Metode de antrenament

??Studiu de caz individual cu fiecare cursant

??Si multe altele?Contacteaza-ma si iti voi da mai multe detalii ?

+40725746479

 

ABC Fitness School https://abcfitness.ro/


Pentru inscriere va rugam accesati: ABC Fitness School https://abcfitness.ro/


sau la telefon 0761.393.357 / 0761.393.358


mail: office@abcfitness.ro


program: Luni ? Vineri 08.00-22.00

Smb?t? ? Duminic? 09.00 ? 15.00


 Descriere Curs instructor fitness

Instructorul de fitness (cod COR 342302) ?i desf??oar? activitatea n spa?ii/s?li special amenajate ?i dotate cu echipamente specifice.


Practicarea ocupa?iei Instructor fitness presupune de?inerea unor competen?e referitoare la identificarea cerin?elor clien?ilor, stabilirea tipurilor de programe de ntre?inere corporal? ?i a tipurilor de exerci?ii de fitness adecvate acestor cerin?e, precum ?i la stabilirea necesarului de aparate ?i accesorii n func?ie de tipurile de exerci?ii de fitness ce urmeaz? s? fie efectuate de c?tre clien?i, asigurnd tot timpul func?ionalitatea aparatelor de fitness disponibile.


n desf??urarea activit??ii sale, instructorul de fitness utilizeaz? un complex de echipamente specifice (aparatele ?i accesoriile de fitness), c?rora le asigur? permanent func?ionalitatea (prin verificare ?i ntre?inere curent?), cu respectarea condi?iilor precizate n regulamentul intern al s?lii.


Responsabilitatea, rigurozitatea, operativitatea, capacitatea de comunicare, u?urin?a comunic?rii ntr-o limb? str?in?, discern?mntul, aten?ia ?i ndemnarea reprezint? cteva aptitudini absolut necesare practic?rii ocupa?iei instructor de fitness.


Ora?e n care desf??ur?m cursul:

 

Descriere Curs Personal Trainer


Cine este si ce face un Personal Trainer (instructorul de aerobic-fitness la nivelul de calificare maxim ? perfectionarea)?


Conform legisla?iei din Romnia, respectiv legisla?iei Uniunii Europene, ?i respectnd SO (standardul ocupational) Cod COR 342304 ? Instructor aerobic-fitness (Standard elaborat de firma ABC FITNESS n colaborare cu d.na Sanda Toma Urichianu, decan la Facultatea de Educa?ie Fizic? ?i Sport din cadrul Universitatii Ecologice n anul 2012), Instructorul de aerobic ? fitness ?i desf??oar? activitatea n mod independent sau ca angajat al unor diverse institu?ii cu caracter public sau privat, cum ar fi ?coli ?i cluburi de aerobic-fitness, centre de agrement, centre educative pentru copii ?i adolescen?i, conform normelor legale din domeniul activit??ilor instructive, recreative ?i de divertisment.


Instructorul de aerobic fitness (Personal Trainer-ul) este specialistul care se ocupa de optimizarea poten?ialului fiziologic ?i estetica corporal? a participan?ilor/clien?ilor, precum ?i de dezvoltarea calit??ilor motrice la un nivel superior celui ini?ial, fapt care reclam? o preg?tire aprofundat? ?i polivalent?.


Instructorul de aerobic-fitness utilizeaz? o serie de criterii func?ionale pentru stabilirea grupelor de lucru, cum ar fi: aptitudini individuale, vrst?, sex, interese, experien??, disponibilitatea individual? a participan?ilor, cerin?e ?i nevoi speciale, capacitatea s?lilor de instruire, structura necesar? pe sexe, etc.


Instructorul de aerobic-fitness este un bun cunosc?tor al tipologiilor de caractere umane, el trebuie s? asigure un climat favorabil desf??ur?rii activit??ilor propuse, care s? permit? desf??urarea activit??ilor de instruire conform planific?rii ?i ndeplinirea obiectivelor propuse n condi?ii de men?inere a unei bune dispozi?ii tuturor participan?ilor/clien?ilor.

n func?ie de op?iunile exprimate de unii participan?i/clien?i, instructorul de aerobic-fitness, poate derula programe asistate unu la unu, n regim de ?personal trainer? (instructor personal). n regim de ?personal trainer?, instructorul de aerobic-fitness poate colabora cu o echipa de speciali?ti: nutri?ioni?ti, medici, laboran?i care efectueaz? test?ri biomotrice, psihologi, fizioterapeu?i, maseuri, etc.


n acest caz instructorul de aerobic-fitness preg?te?te evaluarea ?i aplic? metodele de evaluare, realizeaz? documente ?i rapoarte privind rezultatele nregistrate la probe ?i testari. Evalueaz? curent (presta?ia, eficacitatea ?i al?i indicatori), pe parcurs, dar ?i la datele prev?zute n planul de preg?tire. Elaboreaz? analize ?i sinteze scrise ce urmeaz? a fi corelate cu rezultatele de laborator ?i testele efectuate de colectivul de speciali?ti cu care colaboreaz? ?i raporteaz? starea de antrenament, parametrii antropometrici s.a. ai persoanei/clientului nscris n programul de tip ?personal trainer?.


Pe de alt? parte, instructorul de aerobic-fitness, n cadrul unor furnizori de formare profesional? autoriza?i, poate deveni formator pentru noi categorii de instructori, fiind implicat n activitatea de formare a deprinderilor ?i atitudinilor de instruire a celor interesa?i de domeniul sportului comercial ?i s? promoveze activitatea de aerobic-fitness ca pe o profesie sau parte a unei profesii.


Ora?e n care desf??ur?m cursul: